سرج ارستر کلاس B تایپ 1

 سرج ارستر کلاس B تایپ 1 جهت حفاظت ثانویه در مقابل صاعقه مورد استفاده قرار می گیرد. به ارستر تایپ 1  سرج ارستر جریان صاعقه نیز گفته می شود.  در مواردی که خطر برخورد مستقیم صاعقه به کابل و یا تاسیسات برقی وجود دارد، از این مدل ارستر استفاده می شود.  تحمل دمای مناسب، نسوز بودن و ظرفیت بالای تخلیه جریان سرج و … را می توان از ویژگی های برتر ارستر کلاس B  در شبکه برق فشار ضعیف شمرد.

از سرج ارستر کلاس B در ساختمان های بلند، بناهایی که از صاعقه گیر استفاده می کنند، مراکز مخابراتی و رادیویی، ساختمان هایی که دارای آنتن یونیزه صاعقه گیرهستند و … استفاده می کنند.

سرج ارستر تایپ 1 دقیقا در تابلو های ورودی ساختمان یا تابلوهای اصلی استفاده می شوند. بعد از این ارسترها انواع دیگر ارسترهای تایپ 2+1 یا تایپ 2 نصب می گردد.

سرج ارستر کلاس B تایپ 1 کد فنی 5096849

OBO

سرج ارستر کلاس B

یا ارستر ترکیبی MCD

تک پل،  255 ولت

سرج ارستر کلاس B تایپ 1کد فنی 5096877

OBO

سرج ارستر کلاس B

یا ارستر ترکیبی MCD

سه پل ، 255 ولت

سرج ارستر کلاس B تایپ 1 کد فنی 5096879

OBO

سرج ارستر کلاس B

یا ارستر ترکیبی MCD

سه پل + NPE 

سرج ارستر کلاس B تایپ 1 کد فنی 5096865

OBO

سرج ارستر کلاس B ارستر ترکیبی MCD

سه پل + NPE  

کد فنی: 5096849

کد فنی: 5096877

کد فنی: 5096879

کد فنی: 5096865

سرج ارستر کلاس B تایپ 1 کد فنی 5096852

OBO

سرج ارستر کلاس B

یا ارستر ترکیبی MCD

با نمایشگر تک پل 

255  ولت

سرج ارستر کلاس B تایپ 1 کد فنی 5096835

OBO

سرج ارستر کلاس B

یا ارستر ترکیبی MCD

با نمایشگر سه پل

 255 ولت

سرج ارستر کلاس B تایپ 1 کد فنی 5096836

OBO

سرج ارستر کلاس B

یا ارستر ترکیبی MCD سه پل + NPE با نمایشگر، 255 ولت

خشاب سرج ارستر کلاس B تایپ 1 کد فنی 5096822

OBO

خشاب سرج ارستر کلاس B یا ارستر ترکیبی MCD  تک پل

 

کد فنی: 5096852

کد فنی: 5096835

کد فنی: 5096836

کد فنی: 5096822

سرج ارستر کلاس B تایپ 1 کد فنی 5096827

OBO

خشاب سرج ارستر کلاس B یا ارستر ترکیبی MCD با نمایشگر، تک پل

سرج ارستر کلاس B تایپ 1 کد فنی 5096874

OBO

سرج ارستر کلاس B یا ارستر ترکیبی MCD 50-B/3 در تابلو آماده

255 ولت، سه پل

سرج ارستر کلاس B تایپ 1 کد فنی 5096875

OBO

سرج ارستر کلاس B یا ارستر ترکیبی 50-B/3+1 MCD در تابلو آماده

255ولت، سه پل+NPE

سرج ارستر کلاس B تایپ 1کد فنی 5096847

OBO

سرج ارستر کلاس B یا ارستر ترکیبی MC
255 ولت، تک پل

 

کد فنی: 5096827

کد فنی: 5096874

کد فنی: 5096875

کد فنی: 5096847

سرج ارستر کلاس B تایپ 1 کد فنی 5096876

OBO

سرج ارستر کلاس B

یا ارستر ترکیبی MC

255 ولت، سه پل 

سرج ارستر کلاس B تایپ 1 کد فنی 5096878

OBO

سرج ارستر کلاس B

یا ارستر ترکیبی MC
255 ولت، سه پل+NPE

سرج ارستر کلاس B تایپ 1 کد فنی 5096863

OBO

سرج ارستر کلاس B

یا ارستر ترکیبی MC 

255 ولت، سه پل

سرج ارستر کلاس B تایپ 1 کد فنی 5096851

OBO

سرج ارستر کلاس B

یا ارستر صاعقه MC

 255 ولت

کد فنی: 5096876

کد فنی: 5096878

کد فنی: 5096863

کد فنی: 5096851

خشاب سرج ارستر صاعقه کلاس B تایپ 1 کد فنی 5096820

OBO

خشاب ارستر صاعقه کلاس B یا خشاب ارستر صاعقه MC

255 ولت

خشاب سرج ارستر صاعقه کلاس b تایپ 1 کد فنی 5096825

OBO

خشاب ارستر صاعقه کلاس B یا خشاب ارستر صاعقه  MC با نمایشگر

255 ولت

سرج ارستر صاعقه کلاس B تایپ 1 کد فنی 5089212

OBO

سرج ارستر صاعقه کلاس B یا ارستر صاعقه MC 50-B/3 در تابلوی آماده، سه پل 255 ولت

سرج ارستر صاعقه کلاس B تایپ 1 کد فنی 5089200

OBO

 ارسترصاعقه کلاس B یا ارستر صاعقه MC 50-B/3+1 در تابلوی آماده، 255 ولت سه پل+NPE

کد فنی: 5096820

کد فنی: 5096825

کد فنی: 5089212

کد فنی: 5089200

سرج ارستر صاعقه کلاس B تایپ 1 کد فنی 5096974

OBO

سرج ارستر صاعقه کلاس B یا ارسترصاعقه 35 MCF با نمایشگر آلارم، 440  ولت

تک پل

سرج ارستر صاعقه کلاس B تایپ 1 کد فنی 5096976

OBO

سرج ارستر صاعقه کلاس B یا ارسترصاعقه  35  MCF 

با نمایشگر آلارم 440 ولت، سه پل

کد فنی: 5096974

کد فنی: 5096976

جهت مشاهده انواع سرج ارستر و ارتینگ اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده سایت دفتر مرکزی OBO در ایران اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده اطلاعات بیشتر از وبسایت شرکت OBO BETTERMANN بازدید نمایید.

سیستم هوشمند

هتل هوشمند پرسیکا

هتل هوشمند

ادامه مطلب
سیستم پارکینگ هوشمند

پارکینگ هوشمند

ادامه مطلب
دزدگیر-ضد-سرقت onvia

دزدگیر ضد سرقت

ادامه مطلب
ترموستات هوشمند پرسیکا

ترموستات هوشمند

ادامه مطلب
دستگیره دیجیتال هوشمند

قفل دیجیتال هوشمند

ادامه مطلب
پرسیکا KNX سیستم هوشمند

سیستم هوشمند KNX

ادامه مطلب
پرسیکا WiFi سیستم هوشمند

سیستم هوشمند WIFI

ادامه مطلب
پرسیکا Zwave سیستم هوشمند

سیستم هوشمند Zwave

ادامه مطلب

سنسور و ابزار دقیق

کنترلر و PLC

ادامه مطلب

سنسور نوری

ادامه مطلب

سنسور فشار

ادامه مطلب

مبدل KNX به IP

ادامه مطلب

تجهیزات اندازه گیری

ادامه مطلب

سنسور جریان میعانات

ادامه مطلب

سنسور حضور و حرکت

ادامه مطلب

مبدل RS 232 به RS485

ادامه مطلب

پریز کف خواب و ترانک کف

دیوار خواب

ادامه مطلب

کف خواب IP 66

ادامه مطلب

کف خواب آلومینیوم

ادامه مطلب

کف خواب پلاستیکی

ادامه مطلب

قوطی انتظار کف خواب

ادامه مطلب

کف خواب استنلس استیل

ادامه مطلب

کف خواب با تحمل وزن بالا

ادامه مطلب

دریچه بازدید ارت و باکس کششی

ادامه مطلب

آتش بند و دودبند

انکر مقاوم در برابر حریق

ادامه مطلب

داکت مقاوم در برابر حریق

ادامه مطلب

لوله بند مقاوم در برابر حریق

ادامه مطلب

فوم منبسط شونده ضد حریق

ادامه مطلب

سینی کابل مقاوم در برابر حریق

ادامه مطلب

جعبه تقسیم مقاوم در برابر حریق

ادامه مطلب

خمیر ماستیک مقاوم در برابر حریق

ادامه مطلب

بست و اتصالات مقاوم در برابر حریق 

ادامه مطلب

کلید و پریز

پریز داکت

ادامه مطلب

پریز رومیزی

ادامه مطلب

پریز صنعتی

ادامه مطلب

پریز کف خواب

ادامه مطلب

پریز آنتن و شبکه

ادامه مطلب

محافظ برق و UPS

ادامه مطلب

پریز HDMI و صوتی

ادامه مطلب

پریز نرمال و اضطراری

ادامه مطلب

کابل کشی ساختار یافته

داکت استیل

ادامه مطلب

داکت شیاردار تابلویی

ادامه مطلب

داکت و ترانک صنعتی

ادامه مطلب

داکت آلومینیومی لوکس

ادامه مطلب

بست کمربندی و دیواری

ادامه مطلب

داکت و ترانک بیمارستانی

ادامه مطلب

داکت فلزی-ترانک پلاستیکی

ادامه مطلب

داکت و ترانک پلاستیکی

ادامه مطلب

سینی کابل و مش کابل

مش کابل

ادامه مطلب

انکر بولت

ادامه مطلب

نردبان کابل L6

ادامه مطلب

سینی کابل RKS

ادامه مطلب

ساپورت و اتصالات

ادامه مطلب

سینی کابل Magic

ادامه مطلب

سینی کابل Walkable

ادامه مطلب

سینی کابل مقاوم در حریق

ادامه مطلب

بست و اتصالات

ترمینال

ادامه مطلب

جعبه تقسیم

ادامه مطلب

داکت لوله ای

ادامه مطلب

بست چنگالی

ادامه مطلب

لوله فلزی برق

ادامه مطلب

جعبه فیوز مینیاتوری

ادامه مطلب

گلند فلزی و پلاستیکی

ادامه مطلب

بست دیواری و سقفی کابل

ادامه مطلب

سرج ارستر و ارتینگ

سرج ارستر یا برقگیر قطعه ای الکتریکی است که جهت حفاظت تجهیزات و داده ها در برابر نوسانات ناگهانی ولتاژ و جریان های اضافی ناشی از برخورد صاعقه به عنوان حفاظت ثانویه برق ها به کار برده می شود.

این محصولات بر اساس تحمل میزان جریان عبوری در تایپ ها و کلاس های متفاوتی طبقه بندی می شوند، که با توجه به میزان ریسک  ساختمان از نظر برخورد صاعقه و با در نظر گرفتن وجود یا عدم وجود نصب صاعقه گیر در سازه، تایپ مناسب آن در تابلوهای اصلی و فرعی به کار گرفته می شود.

سرج ارسترها به صورت موازی با مدار تابلوی برق بسته می شوند و با هدایت اضافه ولتاژ و جریان هنگام برخورد صاعقه به سیستم اریتنگ از تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی حفاظت می نمایند.

هدف از سیستم ارتینگ این است که اگر هر یک از سیم های فاز و یا سیم نول به بدنه دستگاه اتصال پیدا کند و مدار الکتریکی مورد نظر دچار نشتی جریان شود، همین نشتی جریان توسط سیم ارت به زمین منتقل و از برق گرفتگی جلوگیری می شود.

سرج ارستر کلاس B  تایپ 1

ادامه مطلب

سرج ارستر کلاس B+C تایپ 2+1

ادامه مطلب

سرج ارستر کلاس C تایپ 2

ادامه مطلب

سرج ارستر کلاس C+D تایپ 3+2

ادامه مطلب

سرج ارستر کلاس D تایپ 3

ادامه مطلب

سرج ارستر دوربین مداربسته

ادامه مطلب

سرج ارستر خورشیدی

ادامه مطلب

سرج ارستر مخابراتی

ادامه مطلب

اسپارک گپ

ادامه مطلب

شمارنده صاعقه گیر

ادامه مطلب

ارت بار

ادامه مطلب

هادی نزولی و راد

ادامه مطلب

صاعقه گیر پسیو

ادامه مطلب

صاعقه گیر اکتیو

ادامه مطلب

جوش کدولد

ادامه مطلب