سرج ارستر کلاس C تایپ 2

سرج ارستر کلاس c تایپ 2 نوعی از سرج ارستر می باشد که بعد از سرج ارسترهای کلاس B یا سرج ارستر B+C که بیانگر تایپ 1  یا تایپ 2+1 هستند نصب می شوند. هدف از نصب سرج ارستر کلاس C تایپ 2 سیستم های فشار ضعیف جهت محافظت از تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی در مقابل سوئیچینگ و اضافه ولتاژهایی است که از ارسترهای کلاس بالاتر عبور کرده اند و دامنه کوچکتری دارند. به این ارسترها، سرج ارسترهای کلاس C تایپ 2  گفته می شود.

در ساختمان هایی که صاعقه گیر ندارند و در معرض مستقیم صاعقه نیستند، می توان از  سرج ارستر کلاس C تایپ 2 بدون نیاز به استفاده از ارسترهای کلاس B در تابلوهای فرعی طبقات استفاده کرد ولی در ساختمان هایی که  صاعقه گیر دارند یا امکان ورود صاعقه از طریق کابل زمینی به تابلو برق می باشد، بعد از ارسترهای کلاس B و یا سرج ارستر کلاس B+C از سرج ارستر کلاس  C استفاده می شود. این تایپ از سرج ارسترها به صورت موازی در تابلو برق اصلی قرار می گیرد و در صورتی که فاصله تابلو اصلی از تابلو فرعی زیاد باشد ( بیشتر از 10 متر )، سرج ارستر کلاس C  متناسب با سرج ارستر قبلی قرار می گیرد.

این مدل از سرج ارستر به صورت ریلی در تابلو برق نصب می شود و از ویژگی های برجسته  سرج ارستر کلاس C تایپ 2 می توان طول عمر بالا، ماژولار بودن، درجه حفاظتی   IP20، ظرفیت بالای تخلیه جریان سرج  و … را  نام برد.

 

سرج ارستر کلاس C تایپ 2 کد فنی 5095161

OBO

سرج ارستر V20

کلاس C تک پل، 280  ولت

سرج ارستر کلاس C تایپ 2 کد فنی 5095162

OBO

سرج ارستر V20

کلاس C دو پل، 280 ولت

سرج ارستر کلاس C تایپ 2 کد فنی 5095163

OBO

سرج ارستر V20

کلاس C سه پل، 280  ولت 

سرج ارستر کلاس C تایپ 2 کد فنی 5095164

OBO

سرج ارستر V20

کلاس C چهار پل، 280  ولت 

کد فنی: 5095161

کد فنی: 5095162

کد فنی: 5095163

کد فنی: 5095164

سرج ارستر کلاس C تایپ 2 کد فنی 5095281

OBO

سرج ارستر V20

کلاس C با ریموت کانتکت، تک پل 280  ولت

سرج ارستر کلاس C تایپ 2 کد فنی 5095282

OBO

سرج ارستر V20

کلاس C با ریموت کانتکت، دو پل 280  ولت

سرج ارستر کلاس C تایپ 2 کد فنی 5095283

OBO

سرج ارستر V20

کلاس C با ریموت کانتکت، سه پل  280  ولت

سرج ارستر کلاس C تایپ 2 کد فنی 5095284

OBO

سرج ارستر V20

کلاس C با ریموت کانتکت، چهارپل  280 ولت

کد فنی: 5095281

کد فنی: 5095282

کد فنی: 5095283

کد فنی: 5095284

سرج ارستر کلاس تایپ 2 کد فنی 5095251

OBO

سرج ارستر V20

کلاس C تک پل+NPE

280 ولت

سرج ارستر کلاس C تایپ 2 کد فنی 5095252

OBO

سرج ارستر V20

کلاس C دو پل+NPE

280 ولت

سرج ارستر کلاس C تایپ 2 کد فنی 5095253

OBO

سرج ارستر V20

کلاس C سه پل+NPE

280 ولت

خشاب سرج ارستر کلاس C تایپ 2 کد فنی 5095364

OBO

خشاب سرج ارستر V20 کلاس C یا خشاب ارستر 280 ولت IP20

کد فنی: 5095251

کد فنی: 5095252

کد فنی: 5095253

کد فنی: 5095364

سرج ارستر کلاس C تایپ 2 کد فنی 5095331

OBO

سرج ارستر V20

کلاس C با ریموت کانتکت، تک پل+NPE

280 ولت

سرج ارستر کلاس C تایپ 2 کد فنی 5095332

OBO

سرج ارستر V20

کلاس C با ریموت کانتکت، دو پل+NPE

280 ولت

سرج ارستر کلاس C تایپ 2 کد فنی 5095333

OBO

 سرج ارستر V20

کلاس C با ریموت کانتکت، سه  پل+NPE

280 ولت

خشاب سرج ارستر کلاس C تایپ 2 کد فنی 5095600

OBO

خشاب سرج ارستر C20

کلاس C یا خشاب ارستر IP20

255 ولت

کد فنی: 5095331

کد فنی: 5095332

کد فنی: 5095333

کد فنی: 5095600

سرج ارستر کلاس C تایپ 2 کد فنی 5095381

OBO

سرج ارستر V20

کلاس C در تابلوی آماده

تک پل+NPE 

سرج ارستر کلاس C تایپ 2 کد فنی 5095383

OBO

سرج ارستر V20

کلاس C در تابلوی آماده

سه پل+NPE

کد فنی: 5095381

کد فنی: 5095383

جهت مشاهده انواع سرج ارستر و ارتینگ اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده سایت دفتر مرکزی OBO در ایران اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده اطلاعات بیشتر از وبسایت شرکت OBO BETTERMANN بازدید نمایید.