سرج ارستر کلاس D تایپ 3

سرج ارسترهای کلاس D تایپ 3 برای حفاظت در برابر کوپلینگ القایی و سرج های سوییچینگ در مدار دستگاه هایی که در انتهای خط هستند مورد استفاده قرار می گیرد و به منظور حفاظت از مدار الکتریکی قطعه، در اخرین مرحله در سوکت ها قرار می گیرد. سرج ارستر های کلاس D یا ارسترهای تایپ 3 را نباید در معرض مستقیم رعد و برق قرار گیرد. 

سرج ارستر کلاس D کد فنی 5092800

OBO

سرج ارستر کلاس D یا ارستر پریزی شوکو(schuko)، تایپ 3، جهت حذف کامل نویزهای داخل شبکه  230 ولت

سرج ارستر کلاس D کد فنی 5092808

OBO

سرج ارستر کلاس D یا ارستر پریزی شوکو(schuko) و سوکت حفاظت شده انتنTV، تایپ 3

230  ولت

سرج ارستر کلاس D کد فنی 5092816

OBO

سرج ارستر کلاس D یا ارستر پریزی شوکو(schuko) و سوکت حفاظت شده آنتن ماهواره (SAT)  تایپ 3، 230 ولت

سرج ارستر کلاس D کد فنی 5092824

OBO

سرج ارستر کلاس D یا ارستر پریزی شوکو(schuko) و سوکت حفاظت شده تلفن  دارای کانکشن  TAE تایپ 3، 230 ولت

کد فنی: 5092800

کد فنی: 5092808

کد فنی: 5092816

کد فنی: 5092824

D سرج ارستر کلاس کد فنی 5092818

OBO

سرج ارستر کلاسD یا ارستر پریزی شوکو(schuko) و سوکت حفاظت شده برای ترمینال ها و تلفن های ISND/DSS 1 تایپ 3،  230 ولت

سرج ارستر کلاس D کد فنی 5092828

OBO

سرج ارستر کلاس D  

یا ارستر سه راهی شوکو (schuko) سیم دار، همراه RJ11

تایپ 3، 230 ولت

سرج ارستر کلاس D کد فنی 5092701

OBO

سرج ارستر کلاس D

یا ارستر سه راهی

 شوکو (schuko) سیم دار، دارای هشدار

دهنده صوتی، تایپ 3  230 ولت

سرج ارستر کلاس D کد فنی 5097650

OBO

سرج ارستر کلاس D

یا ارستر تایپ 3، جهت حفاظت نهایی تابلویی سری VF حفاظت فاز و نول، منبع تغذیه 24 ولت، AC و DC      

کد فنی: 5092812

کد فنی: 5092828

کد فنی: 5092701

کد فنی: 5097650

سرج ارستر کلاس D کد فنی 5097858

OBO

سرج ارستر کلاس D یا ارستر تایپ 3، جهت حفاظت نهایی تابلویی سری VF با ریموت کانتکت، مناسب برای  سیستم AC

  230 ولت

  

سرج ارستر کلاس D کد فنی 5097939

OBO

سرج ارستر کلاس D یا ارستر تایپ 3، جهت حفاظت نهایی تابلویی سری VF همراه با ریموت کانتکت نشت جریان، مناسب برای  سیستم AC , DC

230 ولت

سرج ارستر کلاس D کد فنی 6117473

OBO

سرج ارستر کلاس D

یا سرج ارستر تایپ 3

جهت حفاظت نهایی داکت و کف خواب

 سایز 45، 230 ولت

سرج ارستر کلاس D کد فنی 6117465

OBO

سرج ارستر کلاس D

یا ارستر تایپ 3،  جهت حفاظت نهایی داکت و کف خواب سایز 45 

230 ولت

کد فنی: 5097858

کد فنی: 5097939

کد فنی: 6117473

کد فنی: 6117465

سرج ارستر کلاس D کد فنی 5092451

OBO

سرج ارستر کلاس D

یا سرج ارستر تایپ 3 جهت حفاظت نهایی

230 ولت

سرج ارستر کلاس D کد فنی 5092460

OBO

سرج ارستر کلاس D

یا سرج ارستر تایپ 3

 جهت حفاظت نهایی 

  230  ولت

سرج ارستر کلاس D کد فنی 5092441

OBO

سرج ارستر کلاس D

یا ارستر تایپ 3، جهت حفاظت نهایی همراه با سوکت محافظ اتصال  230 ولت

سرج ارستر کلاس D کد فنی 5092472

OBO

سرج ارستر کلاس D یا ارستر تایپ 3، جهت حفاظت نهایی، همراه با نگهدارنده جعبه نصب GB2 و GB3   

230 ولت

کد فنی: 5092451

کد فنی: 5092460

کد فنی: 5092441

کد فنی: 5092472

جهت مشاهده انواع سرج ارستر و ارتینگ اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده سایت دفتر مرکزی OBO در ایران اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده اطلاعات بیشتر از وبسایت شرکت OBO BETTERMANN بازدید نمایید.