روشنایی ایمنی

روشنایی ایمنی
در روشنایی ایمنی نباید بیش از ۲۰ نقطه روشنایی از یک مدار تغذیه گردد و نیز کل جریان مدار نباید از ۶۰٪ جریان نامی کلید حفاظتی آن مدار بیشتر باشد.
یادآوری: استفاده از سنسور حرکتی (Motion Detector) و یا حضور (Presence detector) در مدارهای روشنایی ایمنی مجاز نمی باشد.
-چراغ ایمنی با منبع تغذیه مستقل سرخود (باتری و شارژر آن) در زمان قطع برق مدار تغذیه اصلی آن، باید بتواند حداقل ۱/۵ ساعت شدت روشنایی مقرر را تامین کند.
– تمامی و یا هر یک از کابل های تغذیه برق، کنترل روشنایی، تلفن و مصارف تاسیسات مکانیکی مربوط به آسانسور مربوط به دسترسی آتش نشان که در خارج از چاه و موتورخانه قرار میگیرند باید توسط ساختاری با حداقل ۹۰ دقیقه مقاومت در برابر آتش محافظت شوند و یا دارای حداقل ۹۰ دقیقه مقاومت در برابر آتش باشند.
– تمامی ارتفاع چاه آسانسور دسترسی آتش نشان در زمانی که عملیات امداد و نجات در جریان است، باید دارای حداقل ۱۱ لوکس روشنایی باشد

جهت مشاوره و خرید با ما تماس بگیرید.