سرج ارستر خورشیدی

 سرج ارستر خورشیدی یا سرج ارستر فتوولتائیک همانطور که از اسم آن مشخص است برای حفاظت از پنل های خورشیدی، اینورتر و تجهیزات برقی در کنار سیستم صاعقه گیر استفاده می شود. همانطور که می دانید تامین انرژی از نور خورشید امروزه یکی از موضوعات اساسی در حوزه انرژی های نو می باشد لذا حفاظت از این تجهیزات نیز یکی از مواردیست که در مرحله طراحی می بایست مورد توجه قرار بگیرد.

مطابق با استانداردهای جهانی، با نصب ارسترهای فتوولتائیک در مسیر AC  و DC  و خطوط دیتا، از صدمات ناشی از صاعقه و اضافه ولتاژ در قسمت های مختلف تجهیزات خورشیدی ( فتوولتائیک ) جلوگیری کرده و با استفاده از ارسترهای فتوولتائیک خطر اسیب به حداقل یا صفر می رسد.

 سرج ارسترهای خورشیدی به صورت موازی به تجهیزاتی که وظیفه محافظت از آنها را دارد متصل می شود و با منحرف کردن سرج یا ولتاژ اضافی از آسیب رسیدن به تجهیزات حفاظت می کند.

به منظور حفاظت از سیستم های فتوولتائیک دو نوع سرج ارستر خورشیدی مورد استفاده قرار می گیرد:

  • سرج ارسترهای   AC  که در قسمت خروجی اینورتر نصب می شوند.
  • سرج ارسترهای   DC  که دربین ماژول های پنل و اینورتر قرار می گیرند.

سرج ارسترهای خورشیدی مطابق با استاندارد جهانی 61643 IEC  و 61643  EN  می باشند و قابلیت نصب بر روی تابلوی برق در ریل را دارا می باشند.

به سرج ارستر خورشیدی برقگیر های خورشیدی یا برقگیر فوتوولتائیک نیز گفته می شود !!

سرج ارستر خورشیدی یا فتوولتائیک کد فنی 5093623

OBO

سرج ارستر فتوولتائیک DC، کلاس 2+1 یا ارستر فتوولتایک سری V50 سه پل برای سیستم  PV و DC

600 ولت

سرج ارستر خورشیدی و فتوولتائیک کد فنی 5093625

OBO

 سرج ارستر فتوولتائیک DC ،کلاس 2+1 یا ارستر فتوولتایک سری V50  سه پل برای سیستم  PV، با ریموت کانتکت  600 ولت

سرج ارستر خورشیدی یا فتوولتائیک کد فنی 5094605

OBO

سرج ارستر فتوولتائیک DC، کلاس  2  یا ارستر فتوولتایک سری V20 سه پل برای سیستم pv

600 ولت

 

سرج ارستر خورشیدی یا فتوولتائیک کد فنی 5094576

OBO

سرج ارستر فتوولتائیک DC، کلاس 2+1 یا ارستر فتوولتایک سری V50  سه پل برای سیستم  PV، با ریموت کانتکت  600 ولت

کد فنی: 5093623

کد فنی: 5093625

کد فنی: 5094605

کد فنی: 5094576

سرج ارستر خوررشیدی یا فتوولتائیک کد فنی 5088591

OBO

سرج ارستر فتوولتائیک DC با جعبه تقسیم و ترمینال، یا ارستر فتوولتایک سری V25 برای سیستم  PV

 900 ولت

سرج ارستر خورشیدی یا فتوولتائیک کد فنی 5088566

OBO

سرج ارستر فتوولتائیک DC با جعبه تقسیم، یا ارستر فتوولتایک برای سیستم pv، کلاس 2+1  900 ولت

 

سرج ارستر خورشیدی یا فتوولتائیک کد فنی 5088576

OBO

 سرج ارستر فتوولتائیک DC با جعبه تقسیم وکانکشن ترمینال، یا ارستر فتوولتایک برای سیستم PV، کلاس 2+1، 900 ولت

سرج ارستر خورشیدی یا فتوولتائیک کد فنی 5088579

OBO

سرج ارستر فتوولتائیک DC با جعبه تقسیم و کانکشن ترمینال، یا ارستر فتوولتایک برای سیستم PV، کلاس 2+1، 900 ولت

کد فنی: 5088591 

کد فنی: 5088566

کد فنی: 5088576

کد فنی: 5088579

سرج ارستر خورشیدی یا فتوولتائیک کد فنی 5088593

OBO

سرج ارستر فتوولتائیک DC با جعبه تقسیم

یا ارستر فتوولتایک برای سیستم PV

با 1 MPP tracker کلاس 2   1000 ولت

 

سرج ارستر خورشیدی یا فتوولتائیک کد فنی 5088568

OBO

سرج ارستر فتوولتائیک DC با جعبه تقسیم

یا ارستر فتوولتایک برای سیستم PV، همراه با   2 MPP tracker

1000 ولت

 

سرج ارستر خورشیدی یا فتوولتائیک کد فنی 5088582

OBO

سرج ارستر فتوولتائیک DC با جعبه تقسیم و کانکشن ترمینال، یا ارستر فتوولتایک برای سیستم PV، کلاس 2 با 2 MPP trackers

1000 ولت

سرج ارستر خورشیدی یا فتوولتائیک کد فنی 5088585

OBO

سرج ارستر فتوولتائیک DC با جعبه تقسیم و کانکشن ترمینال، یا ارستر فتوولتایک برای سیستم PV، کلاس 2 با 2 MPP trackers

1000 ولت

کد فنی: 5088593

کد فنی: 5088568

کد فنی: 5088582

کد فنی: 5088585

سرج ارستر خورشیدی یا فتوولتائیک کد فنی 5088580

OBO

سرج ارستر فتوولتائیک DC با جعبه تقسیم، یا ارستر فتوولتایک برای سیستم PV، کلاس 2  900 ولت

1 MPP tracker

سرج ارستر خورشیدی یا فتوولتائیک کد فنی 5088581

OBO

سرج ارستر فتوولتائیک DC با جعبه تقسیم با فیوز، یا ارستر فتوولتایک برای سیستم PV

با 2 MPP، کلاس 2   900 ولت

سرج ارستر خورشیدی یا فتوولتائیک کد فنی 5088640

OBO

سرج ارستر فتوولتائیک DC با جعبه تقسیم با 4 نگهدارنده فیوز، یا ارستر فتوولتایک V25 برای سیستمPV، کلاس 2+1، 900 ولت

سرج ارستر خورشیدی یا فتوولتائیک کد فنی 5088635

OBO

سرج ارستر فتوولتائیک DC با جعبه تقسیم و circuit breaker، یا ارستر فتوولتایک برای سیستم PV، کلاس 2+1، 900 ولت 

کد فنی: 5088580

کد فنی: 5088581 

کد فنی: 5088640

کد فنی: 5088635

سرج ارستر خورشیدی یا فتولتائیک کد فنی 5088660

OBO

سرج ارستر فتوولتائیک DC با جعبه تقسیم و circuit breaker، یا  ارستر فتوولتایک برای سیستم PV  کلاس 2  1000 ولت

کد فنی: 5088660

جهت مشاهده انواع سرج ارستر و ارتینگ اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده سایت دفتر مرکزی OBO در ایران اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده اطلاعات بیشتر از وبسایت شرکت OBO BETTERMANN بازدید نمایید.