افت ولتاژ

افت ولتاژ (راهنمای طرح و اجرای تاسیسات برقی)
– هم اکنون طبق استاندارد 1983 IEC 60038 amendment در فشار ضعیف، تفاوت ولتاژ تحویلی در محل انشعاب مشترک (کنتور) نسبت به ولتاژ نامی فشار ضعیف نباید از ۱۰٪-/+ بیشتر باشد.
– به عبارت دیگر در کشورهایی که ولتاژ نامی فشار ضعیف تک فاز آنها ۲۳۰ ولت است (مانند کشور خودمان که در زمانی نه چندان دور ولتاژ رسمی فشار ضعیف ۴۰۰/۲۳۰ ولت را همسو با دیگر کشورها انتخاب کرده است) ولتاژ تک فاز تحویلی (به تابلوی اندازه گیری یا کنتور) نباید بیشتر از ۲۵۵ ولت و همچنین نباید کمتر از ۲۰۷ ولت باشد.
– طبق استاندارد فوق در داخل در ساختمان حداکثر افت ولتاژی که مجاز شناخته میشود ۴٪ است بنابراین در کل، ولتاژ در دورترین نقطه صاختمان نباید از ۱۰%+ نسبت به ولتاژ نامی بیشتر و از ۱۴%- نسبت به آن کمتر باشد (به ترتیب ۲۵۵ ولت و ۱۹۸ ولت). ملاحظه میشود که مقدار مجاز ولتاژ مخصوصاً حد پایین آن، خیلی بدتر از انتظار می باشد. از علت های انتخاب این مقادیر، وجود اختلالاتی بود که کشورهای درگیر در تغییر ولتاژ اسمی ولت به ۴۰۰/۲۳۰ ولت دچار آن بودند. ناگفته نماند که در استاندارد گفته شده در بالا، وعده داده شده است که در آینده، افت ولتاژ مجاز از مقدار ذکر شده، محدودتر و کمتر انتخاب خواهد شد.
– تصور نشود که فقط افت ولتاژ نسبت به ولتاژ اسمی مضر است .(۱۴%) اضافه ولتاژ (۱۰%+) هم ممکن است برای دستگاه های الکتریکی مخصوصاً اگر از نوع چراغ های با لامپ های التهابی باشند، بسیار مضر و کوتاه کننده عمر آنها باشد. بسیاری از موتورها و لوازم برقی دیگر نیز ممکن است همین حالت را دارا باشند. البته در عمل بهترین حالت آن است که در همه نقاط تأسیسات ولتاژ برابر مقدار نامی آن باشد که البته این امر غیر ممکن است.
پس افت ولتاژ کل از دو بخش تشکیل میشود :
۱- افت ولتاژ از سر خروجی ترانسفورماتور تا محل ورودی به ساختمان مشترک (۱۰%+)
۲- افت ولتاژ از محل ورودی مشترک (کنتور) یا تابلوی اصلی ساختمان تا دورترین مصرف کننده (۴%-) مثلا پریزی در گوشه بام دورترین مصرف کننده از کنتور است.
حال مهندس طراح به چه نحو باید مقررات بالا را پیاده کند؟ برای مثال اگر یک مدار چند مصرف کننده (چند تابلو) را تغذیه کند نحوه تقسیم افت ولتاژ هر یک از قسمت های مدار از تابلوی ورودی اصلی ساختمان تا آخرین تابلو چگونه باید انجام شود و سهم افت ولتاژ در مدارهای آن از تابلوی اصلی منبع تا تابلوی اصلی ساختمان متعلق به شرکت های توزیع برق باشد، مهندس طراح برق وظیفه دیگری نخواهد داشت. اما اگر منبع تغذیه (پست) خصوصی باشد و طراحی خطوط اصلی از تابلوی ترانسفورماتور تا ورودی به ساختمان هم به عهده طراح باشد، آیا صلاح است عدد ۱۰%- برای این قسمت از کار انتخاب شود؟
البته نباید فراموش کرد که انتخاب مشخصه های اصلی مدار با توجه به بار آن انجام می شود (شدت جریان طرح) و این مطلب مخصوصاً با در نظر گرفتن ضریب تقلیل دما که در کشور ما بالا می باشد سطح مقطع بزرگتری را برای کابل تعیین می کند. بنابراین کمتر اتفاق می افتد که در یک خط توزیع خصوصی افت ولتاژ در خط توزیع به مقدار حداکثر مجاز آن (۱۰%-) برسد. از طرف دیگر باید به یاد داشته باشیم که مسایل مختلفی ممکن است بر افت ولتاژ تأثیر منفی بگذارند که مهم ترین آنها عدم پیش بینی دقیق بار و همچنین رشد بار در طول زمان است و مدارهای اصلی هم اجزایی نیستند که بتوان به سادگی آن ها را تعویض و تبدیل نمود. با توجه به این مطلب، افت ولتاژ در مدارهای توزیع نباید از ۵%- بدتر انتخاب شود (از ترانس اختصاصی تا تابلوی اصلی) که در مبحث ۱۳ از مقررات ملی ساختمان ایران. علیرغم ۱۰%- مجاز طبق استاندارد مقدار ۵%- انتخاب شده است.
در همان مقررات افت ولتاژ در داخل ساختمان به جای ۴%- برای همه مدارها به علت حساسیت روشنایی به ولتاژ برای این مدارها ۳%- و برای سایر مدارها ۵٪- مقرر شده است.

انواع الکترود

انواع الکترود (راهنمای طرح و اجرای تاسیسات)
الکترود صفحه ای کم عمق
درمناطقی از دنیا که به طور کلی جوی نمناک دارند، استفاده از الکترودهای صفحه ای عمیق مرسوم نیست زیرا علت اصلی دفن صفحه الکترود در عمق زیاد، دستیابی به نم بیشتر و مقاومت ویژه کمتر زمین است. در این گونه مناطق، الکترودها معمولاً در عمق کم و با حداقل پوشش خاک از لبه بالایی صفحه برابر ۰/۶ متر نصب می شوند.

جنس الکترودها معمولاً از مس با ضخامت حداقل ۲ میلی متر یا آهن گالوانیزه گرم با ضخامت حداقل ۳ میلی متر است. در انگلستان جنس صفحه مورد استفاده برای این الکترودها معمولاً چدن موجدار یا دنده دار است به ضخامت حداقل ۱۲ میلی متر و به ابعاد ۱/۲×۱/۲ متر.
اتصال هادی زمین به صفحه زمین باید دست کم در ۲ نقطه مجزا انجام شود و اگر هادی زمین و صفحه الکترود از ۲ جنس مختلف باشند، محل اتصال ها با ماده ای قیرمانند اندود شود تا این نقاط از عوارض الکترولیتی (خوردگی) در امان باشند. در مواردی که امکان خوردگی سریع هادی زمین وجود داشته یا هادی زمین با مقطع کم انتخاب شده باشد توصیه می شود هادی زمین از نوع عایقدار باشد تا از خوردگی سریع آن در اثر عوارض الکترولیتی پیشگیری شود. البته در این صورت سهم هادی لخت در کم کردن مقاومت زمین از دست خواهد رفت. (مثلا برای اتصال به صفحه، گاهی از کابل استفاده می شود) .
اگر یک الکترود صفحه ای کم عمق مقاومت لازم را ارائه نداد، میتوان از چند صفحه به صورت موازی استفاده کرد. برای رسیدن به حداقل مقاومت با صفحات موازى کم عمق، حداقل فاصله مؤثر آنها را می توان تا ۲ متر تقلیل داد. در این صورت مقاومت مجموعه ۲ صفحه نسبت به مقدار بدست آمده از محاسبات تئوری بیش از حدود ۲۰٪ تفاوت نخواهد داشت.

توصیه بعضی مقامات دیگر برای حفظ مقاومت الکترودهای صفحه ای کم عمق در حد معقول این است که هنگام نصب چند الکترود صفحه ای به صورت موازی فاصله ای به مقدار ۳ برابر ۳ برابر بزرگترین بعد صفح صفحه (طول صفحه) بین آنها برقرار شود.

الکترود صفحه ای عمیق
در روش سنتی در کشور ما از الکترودی که متشکل از یک صفحه مسی به حداقل ابعاد 0/5*0/5 متر بوده و در چاهی که به وسیله مقنی کنده شده و عمق آن (بسته به شرایط محل) از چند متر تا چند ده متر است (معمولا3 تا25 متر است) به عنوان الکترود اصلی استفاده می شود و به قائم آن که معمولا سیمی است مسی با مقطع ۲۵ میلی متر مربع یا بیشتر توجهی نمیشود در حالی که نقش این قسمت از الکترود شاید از خود صفحه مسی مهم تر باشد. چون هر چه یکی از ابعاد الکترود مانند طول آن بیشتر از دو بعد دیگر باشد (یعنی طویل باشد)، مقاومت آن کمتر خواهد شد و طول سیم متصل به صفحه این شرایط را دارد.
توجه شود که برای ابعاد معمولی، مقاومت یک الکترود صفحه ای تقریباً با عکس ریشه دوم مساحت آن متناسب است نه با عکس مساحت آن برای مثال مقاومت یک صفحه ۰/۹*۰/۹ متر، ۳۳٪ بیش از مقاومت صفحه ۱/۲×۱/۲ متر است بنابراین برای کم کردن مقاومت بهتر است به جای یک الکترود با سطح بزرگ، از دو یا چند الکترود موازی با سطحی کوچکتر استفاده شود.
حداقل فاصله الکترودهای صفحه ای عمیق موازی نسبت به هم ۱۰ متر و بیشتر باید باشد. روشی سنتی که در ایران برای عمل آوردن و آماده سازی خاک اطراف الکترود به کار می رود، استفاده از مخلوط نمک، زغال چوب یا کک و خاک رس است. نمک سنگ شکسته با دانه بندی حدود ۱۲ میلی متر با نسبت وزنی زیر برای اطراف الکترود به کار رود.

مخلوطی که به این ترتیب تهیه میشود دور الکترود ریخته شده و متراکم می گردد. در مورد الکترودهای صفحه ای سطح بالایی مخلوط تا حدود 0/2 متر بالاتر از لبه صفحه و به همین مقدار (۰/۲ متر) پایین تر از لبه زیرین صفحه ادامه می یابد.
روش دیگری که از آن استفاده میشود ریختن و متراکم کردن لایه های نمک و زغال به تناوب و به ضخامت هر لایه حدود ۰/۲ متر است. در بعضی موارد برای الکترودها صفحه ای پس از ریختن مخلوط نمک ، زغال، خاک رس تا ارتفاعی که به وسیله مهندس مجری در محل انتخاب میشود لایه های نمک و زغال به ترتیبی که گفته شد پر و متراکم می شود. نباید فراموش کرد که در اثر مرور زمان و حل شدن نمک در رطوبت خاک از حجم مواد پرکننده کم شده (متخلخل می شود) و در صورتی که این حجم از دست رفته با خاک جایگزین نشود و به صورت خلل و فرج خالی باقی بمانند مقاومت الکترود بیش از حد زیاد خواهد شد لذا استفاده از نمک به مقداری بیش از حد معقول حتی اگر به محدودیتهای زیست محیطی هم توجه نشود، صحیح نخواهد بود.
لازم است توجه شود که یک الکترود زمین، مخصوصاً اگر نصب آن با آماده سازی همراه باشد، دایمی نبوده و بایستی در دوره های معین که بستگی به شرایط محلی دارد، ترمیم و احیا شود.

الکترودهای میله ای (الکترود قائم)
در یک زمین یکدست با (مقاومت ویژه یا p ثابت) یک (۱) تا سه (۳) متر اول طول الکترود بیشترین اثر را بر مقدار مقاومت آن دارد و از آن پس اثر ازدیاد طول بر مقاومت کمتر و کمتر می شود. لذا در این شرایط، اضافه کردن به طول الکترود برای کم کردن مقاومت آن به صرفه نخواهد بود و در این موارد برای کم کردن مقاومت استفاده از چند الکترود به صورت موازی به جای یک الکترود عمیق، بهتر و باصرفه تر است.

الکترودهای قائم موازی و گرادیان ولتاژ آن
برای اینکه مجموعه ۲ الکترود موازی کمترین مقاومت را داشته باشد، فاصله آن ها از همدیگر باید به قدری باشد که خارج از حوزه ولتاژ یکدیگر قرار گیرند (۲ برابر عمق الکترود) یا فاصله ۲ الکترود نسبت به هم باید بی نهایت باشد ولی در عمل فاصله الکترودها را از یکدیگر، حداقل به اندازه عمق آنها انتخاب میکنند و در این صورت مجموعه مقاومت دو الکترود به جای ۵۰٪ به اندازه حدود ۵۵% مقاومت یک الکترود تکی خواهد بود.
گرادیان ولتاژ (افت ولتاژ) در چند سانتیمتری الکترود قائم بسیار شدید اس(ت ۳۰ تا ۴۰ درصد) اگر حداکثر ولتاژ زیاد باشد لازم است حتما نوعی حفاظ پیش بینی شود که از تماس افراد و حیوانات با خود الکترود و زمینهای اطراف آن تا شعاع ۱ تا ۲ متری جلوگیری کند.
قطر الکترودهای میله ای کوبیده شده حدود ۹، ۱۲ ، ۱۵/۵ یا ۱۶ میلیمتر است «کاپرولد» مأنوس که متداولترین الکترود از این نوع است دارای منشأ اینچی میباشد و لذا اندازه های آن به میلی متر، قدری نامأنوس است. طول الکترودهای استاندارد موجود در بازار ممکن است ۱/۲ تا ۱/۵ متر باشد پس باید آنها را کوپل کرد و روی هم پیچ کرد. اغلب الکترودها از نوع قابل امتداد میباشند، به این معنا که با استفاده از وسیله ای شبیه بوشن (استوانه تو خالی رزوه داخل) الکترودهای استاندارد ۱/۲ تا ۱/۵ متر را میتوان طولانی تر کرده و در زمین کوبید. با توجه به قابلیت امتداد آنها، الکترود را میتوان تا عمق دلخواه کوبید. البته به شرطی که نوع زمین مناسب بوده و وسیله کوبیدن لازم برای اجرای کار در دست باشد (چکش بادی یا برقی). در بعضی موارد الکترودها تا عمق ۶۰ متر هم کوبیده شده اند.

الکترود افقی
در عمل کمتر اتفاق می افتد که عمق دفن الکترود افقی از ۲ متر بیشتر باشد و اغلب این مقدار بین ۰/۵ تا ۰/۸ متر انتخاب می شود.
گرادیان ولتاژ (تغییرات ولتاژ ) در اطراف یک الکترود افقی به شدت الکترود قائم نیست یعنی ولتاژ با شیب (شدت) کمتری در طول خطی عمود بر مرکز هادی افقی دفن شده کاهش پیدا می کند و به علت وجود لایه خاک در بالای الکترود، ولتاژ در بالای سر الکترود حدود ۷۰٪ ولتاژ الکترود است.

الزامات اجرایی الکترود زمین و همبندی

ارت الکترود ارت و همبندی 
مقاومت هادی خنثی نسبت به زمین در سیستم TN نباید از ۲ اهم تجاوز کند مگر آن که مقاومت اتصال اتفاقی فاز به زمین بیش از ۷ اهم شود.
مثال: اگر در منطقه ای از کره زمین مقاومت اتصال اتفاقی فاز به زمین ۱۴ اهم باشد آنگاه مقاومت هادی خنثی نسبت به زمین میتواند ۴ اهم شود. در ولتاژ ۲۲۰ در سیستم TN نسبت مقاومت اتصال اتفاقی فاز به زمین (RE) تقسیم بر مقاومت هادی خنثی نسبت به زمین (RB) باید ۳/۵ باشد

-حداکثر ولتاژ تماس مجاز که باعث برق گرفتگی نشود ۵۰ ولت متناوب است. (در برق DC این مقدار ۱۲۰ ولت مستقیم میباشد).
– در تاسیسات نصب ثابت، چنانچه سطح مقطع یک هادی (مسی) ۱۰ میلیمتر مربع یا بیشتر باشد، میتوان از آن به عنوان هادی مشترک حفاظتی خنثی (PEN) استفاده کرد. (مدارهای ۳ فاز ،۴ رشته ای و مدارهای تک فاز ،۲ رشته ای میتوانند باشند).
می توان گفت برای تاسیساتی مانند چراغ ها که به دیوار یا سقف ثابت شده اند، میتوان به جای کابل ۱۰×۵ از کابل ۱۰×۴ استفاده کرد و سیستم را TN-C اجرا کرد، البته به شرط آن که قبلا سیستم TN-S نبوده باشد. زیرا اجازه نداریم سیستم TNS را به TN-C تبدیل کنیم.
– در صورتی که شرایط بند قبل فراهم نباشد (سطح مقطع کمتر از ۱۰ میلی متر مربع باشد) باید از یک هادی به عنوان هادی حفاظتی (PE) و از یک هادی دیگر نیز به عنوان هادی خنثی (N) استفاده کرد. (مدارهای سه فاز با خنثی، ۵ رشته ای و مدارهای یک فاز ، ۳ رشته ای)

– ضخامت هادی های در تماس با زمین، به خصوص هادی های اتصال به زمین و هادی های دفن شده به عنوان الکترود زمین نباید از ۲ میلی متر کمتر باشد (منظور ضخامت تسمه مسی یا صفحه مسی است)
-اگر از هادی های چند مفتولی استفاده می شود نباید قطر هر مفتول از ۱/۸ میلیمتر مس کمتر باشد. (در مبحث ۱۳ ویرایش سال ۹۶ مقدار ۱/۷ میلیمتر انتخاب شده است

مثال: اگر سطح مقطع سیم فاز مدار روشنایی یا یک موتور ، ۱۰میلیمتر مربع باشد، باید سطح مقطع سیم ارت
آن ۱۰ میلی متر مربع باشد.
اگر سطح مقطع سیم فاز مدار روشنایی یا یک موتور ، ۲۵ میلیمتر مربع باشد، باید سطح مقطع سیم ارت آن
حداقل ۱۶ میلی متر مربع باشد.
اگر سطح مقطع سیم فاز مدار روشنایی یا یک موتور، ۳۵ میلی متر مربع باشد، باید سطح مقطع سیم ارت آن حداقل ۱۶ میلی متر مربع باشد.
اگر سطح مقطع سیم فاز مدار روشنایی یا یک موتور ۵۰ میلی متر مربع باشد، باید سطح مقطع سیم ارت آن حداقل ۲۵ میلی متر مربع باشد ولی در مورد سیم فازی که سطح مقطع آن عددی مانند ۱۲۰ میلی متر مربع است، سیم ارت نصف سیم فاز یعنی ۶۰ میلیمتر مربع میشود ولی از آن جایی که سیم 60 میلی متر مربع ساخته نمیشود و در بازار موجود نیست در نتیجه یک درجه بالاتر میرویم و سیم 70 میلی متر مربع را به عنوان ارت آن انتخاب میکنیم

نکته: اگر سطح مقطع غیر استاندارد به دست آید، باید از نزدیکترین سطح مقطع استاندارد استفاده شود.
نکته: در مورد مدارهایی با سطح مقطع هادی فاز تا ۴ میلی متر مربع، چنانچه هادی حفاظتی (PE) همراه مدار (رشته ای از کابل یا رشته ای از یک مدار در داخل لوله) نبوده، به صورت جدا کشیده شده باشد، سطح مقطع آن نباید از مقادیر زیر کوچکتر باشد:
الف) ۲/۵ میلی متر مربع، اگر هادی حفاظتی از حفاظت مکانیکی کافی برخوردار باشد.
ب) ۴ میلیمتر مربع، اگر هادی حفاظتی از حفاظت مکانیکی برخوردار نباشد. (مثلا روکش نداشته باشد یا داخل لوله نباشد)
-سطح مقطع هادی هم بندی اصلی نباید از ۶ میلی متر مربع کوچکتر باشد.
نکته: سطح مقطع هادی های حفاظتی در تاسیسات عددی باشد، لزومی نخواهد داشت سطح مقطع هادی همبندی از ۲۵ میلی متر مربع بزرگتر باشد.
نکته: بین این دو مقدار، نباید سطح مقطع هادی همبندی اصلی از نصف سطح مقطع بزرگترین هادی حفاظتی تاسیسات کوچکتر باشد یعنی اگر سیم بزرگترین هادی حفاظتی تاسیسات ۲۵ میلی متر مربع باشد، سیم همبندی اصلی باید 16 میلیمتر مربع باشد و اگر سیم حفاظتی 240 میلیمتر مربع باشد، لزومی ندارد سطح مقطع سیم همبندی شینه ارت اصلی با لوله های آب و گاز یا اسکلت ساختمان بیشتر از 25 میلی متر مربع باشد.

– سطح مقطع هادی های همبندی اضافی که بدنه دو دستگاه را به هم وصل می کند، نباید از کوچکترین هادی حفاظتی (PE) یا (PEN) مدار تغذیه کننده دو دستگاه کوچکتر باشد.
یعنی اگر کابل تغذیه دو موتور یکی ۱۰×۵ و دیگری ۶×۵ باشد، نباید سیم همبندی که بدنه دو موتور را به یکدیگر متصل میکند از ۶mm کوچکتر باشد.
نکته: در مورد هادی همبندی متصل کننده بدنه های هادی و قسمت های بیگانه (مانند نرده فلزی)، سطح مقطع نباید از نصف هادی حفاظتی مدار مربوط کوچکتر باشد.
یعنی در مثال قبل سیم همبندی بدنه موتور کوچکتر به نرده فلزی اطراف موتور ، نباید از نصف ۶mm کوچکتر باشد و از آن جایی که سیم ۳ میلی متر مربع ساخته نمیشود از مقطع نزدیک به آن و بالاتر استفاده میکنیم پس سیم ۴mm استفاده می شود.
– سطح مقطع هادی همبندی اضافی نباید از مقادیر زیر کوچکتر باشد:
الف) ۲/۵ میلیمتر مربع، اگر هادی همبندی اضافی از حفاظت مکانیکی برخوردار باشد. (روکش داشته باشد یا داخل لوله باشد).
ب) ۴ میلی متر مربع، اگر هادی همبندی اضافی از حفاظت مکانیکی برخوردار نباشد.
– سطح مقطع هادی زمین (هادی وصل کننده الکترود زمین و ترمینال یا شینه اصلی اتصال به زمین) نباید از مقادیر ذکر شده کوچکتر باشد:
حفاظت شده در برابر خوردگی و زنگ زدگی: ۱۶ میلیمتر مربع
حفاظت نشده در برابر خوردگی و زنگ زدگی: ۲۵ میلی متر مربع

– حداقل عمق الکترودهای زمین:
– الکترودهای کوبیده شده یا دفن شده به صورت قائم: ۲ متر (با حداقل قطر ۱۶ میلی متر )
-لبه بالایی الکترود صفحه ای از سطح زمین ۱/۵ متر (برای حداکثر آن حدی تعیین نمیشود)
– الکترودهای افقی تسمه ای یا هادی مسی: ۰/۷ متر
– حداقل طول لوله الکترود زمین ساده که در زمین کوبیده یا به صورت قائم دفن میشود، نباید از ۲ متر کمتر باشد. (با حداقل قطر ۱ اینچ یا ۲/۵۴ سانتی متر)
– حداقل عمق چاه حفر شده برای دفن لوله به عنوان الکترود ساده قائم باید ۲ متر باشد.
– در صورت استفاده از ۲ الکترود زمین، فاصله دو الکترود از یکدیگر در نزدیکترین نقطه، نباید از ۲۰ متر کمتر باشد و در مورد الکترودهای قائم این فاصله نباید از ۲۰ متر یا ۲ برابر عمق الکترودها (هر کدام که بیشتر است) نزدیکتر باشد.

روشنایی ایمنی

روشنایی ایمنی
در روشنایی ایمنی نباید بیش از ۲۰ نقطه روشنایی از یک مدار تغذیه گردد و نیز کل جریان مدار نباید از ۶۰٪ جریان نامی کلید حفاظتی آن مدار بیشتر باشد.
یادآوری: استفاده از سنسور حرکتی (Motion Detector) و یا حضور (Presence detector) در مدارهای روشنایی ایمنی مجاز نمی باشد.
-چراغ ایمنی با منبع تغذیه مستقل سرخود (باتری و شارژر آن) در زمان قطع برق مدار تغذیه اصلی آن، باید بتواند حداقل ۱/۵ ساعت شدت روشنایی مقرر را تامین کند.
– تمامی و یا هر یک از کابل های تغذیه برق، کنترل روشنایی، تلفن و مصارف تاسیسات مکانیکی مربوط به آسانسور مربوط به دسترسی آتش نشان که در خارج از چاه و موتورخانه قرار میگیرند باید توسط ساختاری با حداقل ۹۰ دقیقه مقاومت در برابر آتش محافظت شوند و یا دارای حداقل ۹۰ دقیقه مقاومت در برابر آتش باشند.
– تمامی ارتفاع چاه آسانسور دسترسی آتش نشان در زمانی که عملیات امداد و نجات در جریان است، باید دارای حداقل ۱۱ لوکس روشنایی باشد

تجهیزات جانبی تابلو برق

بهترین تجهیزات جانبی تابلو برق؛ انتخابی هوشمندانه با امید بنیان عمران
هنگامی که صحبت از تابلوهای برق به میان می‌آید، تجهیزات جانبی نقش حیاتی در افزایش کارایی و ایمنی آن‌ها دارند. شرکت امید بنیان عمران با تکیه بر دانش فنی و تجربه‌ی گسترده‌ی خود، بهترین تجهیزات جانبی را برای تابلوهای برق شما ارائه می‌دهد.
رله‌های حفاظتی: این تجهیزات برای محافظت از سیستم‌های الکتریکی در برابر اضافه بار، کوتاهی مدار و سایر شرایط خطرناک ضروری هستند.
کنتاکتورها: کنتاکتورها به عنوان کلیدهای الکترومغناطیسی عمل می‌کنند و برای کنترل جریان در مدارهای برقی استفاده می‌شوند.
فیوزها و کلیدهای مینیاتوری: این تجهیزات از اجزای حیاتی تابلو برق هستند که به منظور محافظت از مدارها در برابر اضافه جریان طراحی شده‌اند.
ترمینال‌ها: ترمینال‌ها اتصالات مطمئن و محکمی را برای سیم‌ها و کابل‌ها فراهم می‌کنند و نقش مهمی در توزیع برق دارند.
در شرکت امید بنیان عمران، ما متعهد به ارائه تجهیزات جانبی با کیفیت بالا هستیم که نه تنها ایمنی و کارایی تابلوهای برق شما را تضمین می‌کنند، بلکه به طول عمر سیستم‌های الکتریکی شما نیز می‌افزایند. مشاوران ما آماده‌اند تا با درک نیازهای خاص شما، بهترین تجهیزات جانبی را برای تابلوهای برقتان پیشنهاد دهند.
با اعتماد به شرکت امید بنیان عمران، شما به بهترین مشاوره و تجهیزات دسترسی خواهید داشت. برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره‌ی تخصصی، با ما تماس بگیرید و از تجربه‌ی خریدی مطمئن و مقرون به صرفه بهره‌مند شوید.

انواع جنس بدنه تابلو برق

انتخاب جنس بدنه تابلو برق؛ تضمین کیفیت با امید بنیان عمران
در دنیای پیشرفته امروزی، تابلوهای برق نقش کلیدی در تضمین ایمنی و کارایی سیستم‌های الکتریکی ایفا می‌کنند. شرکت امید بنیان عمران با درک این مهم، ارائه‌دهنده انواع تابلوهای برق با جنس بدنه‌های متنوع و باکیفیت است تا نیازهای مختلف صنعتی و ساختمانی شما را برآورده سازد.
فولاد گالوانیزه: جنس بدنه فولاد گالوانیزه به دلیل مقاومت بالا در برابر زنگ‌زدگی و دوام طولانی‌مدت، گزینه‌ای ایده‌آل برای محیط‌های صنعتی است. تابلوهای برق با بدنه فولادی، امنیت و استحکام را در کنار هم ارائه می‌دهند.
پلی کربنات: تابلوهای برق ساخته شده از پلی کربنات، سبک و در عین حال مقاوم در برابر ضربه هستند. این جنس بدنه، انتخابی عالی برای محیط‌هایی با فضای محدود و نیاز به نصب آسان است.
استنلس استیل: برای محیط‌هایی که به مقاومت در برابر خوردگی و بهداشت بالا نیاز دارند، تابلوهای برق با جنس بدنه استنلس استیل، راه‌حلی بی‌نظیر محسوب می‌شوند. این متریال، زیبایی و دوام را به ارمغان می‌آورد.
در شرکت امید بنیان عمران، ما به شما اطمینان می‌دهیم که پرسنل و مشاوران ما با دانش فنی عمیق و تجربه‌ای چشمگیر، شما را در انتخاب بهترین جنس بدنه برای تابلو برق مورد نیازتان یاری می‌رسانند. ما مفتخریم که با ارائه مشاوره‌های تخصصی و خدمات پس از فروش، رضایت کامل شما را جلب نماییم.
با انتخاب شرکت امید بنیان عمران، نه تنها به کیفیت برتر دست می‌یابید، بلکه تجربه‌ای بی‌نظیر از خرید محصولات و خدمات متنوع ما را خواهید داشت. برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان، همین حالا با ما تماس بگیرید و گامی محکم در جهت بهینه‌سازی سیستم‌های الکتریکی خود بردارید.

بهترین قیمت تابلو برق

به دست آوردن بهترین قیمت تابلو برق: راهنمای کامل
هنگام خرید تابلو برق، یافتن بهترین قیمت ممکن است چالش‌برانگیز باشد. با این حال، با دانش و اطلاعات صحیح، می‌توانید معامله‌ای عالی انجام دهید. در این مقاله، به شما نشان می‌دهیم چگونه بهترین قیمت تابلو برق را پیدا کنید و در عین حال از کیفیت و ایمنی محصول اطمینان حاصل کنید.
فهمیدن بازار تابلو برق
برای شروع، لازم است با بازار تابلو برق آشنا شوید. قیمت‌ها می‌توانند بر اساس عوامل مختلفی مانند برند، کیفیت مواد، ویژگی‌های فنی و استانداردهای ایمنی متفاوت باشند.
برندهای معتبر: تحقیق در مورد برندهای معتبر و مقایسه قیمت‌های آن‌ها.
مواد و کیفیت ساخت: درک اینکه چگونه مواد و روش‌های ساخت بر قیمت تاثیر می‌گذارند.
ویژگی‌های فنی: توجه به ویژگی‌های فنی که ممکن است بر قیمت تابلو برق تاثیر بگذارند.

کشف بهترین قیمت تابلو برق با شرکت امید بنیان عمران
در جستجوی تابلو برق با کیفیت و قیمت مناسب هستید؟ شرکت امید بنیان عمران با ارائه بهترین قیمت‌ها و خدمات بی‌نظیر، انتخاب اول شما برای خرید تابلو برق است. در این مقاله، به شما نشان می‌دهیم که چرا ما بهترین انتخاب برای تابلو برق هستیم.
چرا شرکت امید بنیان عمران؟
شرکت امید بنیان عمران با سال‌ها تجربه در زمینه تولید و فروش تابلو برق، متعهد به ارائه محصولات با کیفیت و قیمت رقابتی است. ما می‌دانیم که تابلو برق نقش کلیدی در ایمنی و کارایی تاسیسات الکتریکی شما دارد و به همین دلیل، تمامی محصولات ما مطابق با استانداردهای بین‌المللی و با استفاده از بهترین مواد اولیه تولید می‌شوند.
مزایای خرید از شرکت امید بنیان عمران
قیمت‌های رقابتی: ما به شما اطمینان می‌دهیم که بهترین قیمت‌ها را بدون کاهش کیفیت ارائه می‌دهیم.
کیفیت تضمین شده: تمامی تابلوهای برق ما تحت آزمایش‌های دقیق کیفیت قرار می‌گیرند.
پشتیبانی فنی: تیم متخصص ما همواره آماده ارائه مشاوره و پشتیبانی فنی به شما است.
گارانتی معتبر: ما برای تمامی محصولات خود گارانتی معتبر ارائه می‌دهیم.
تجربه خرید آسان و مطمئن
با شرکت امید بنیان عمران، تجربه خریدی آسان و مطمئن داشته باشید. وبسایت ما با رابط کاربری آسان و امکان جستجوی پیشرفته، به شما کمک می‌کند تا به سرعت تابلو برق مورد نیاز خود را پیدا کنید و با چند کلیک سفارش دهید.
جمع‌بندی
شرکت امید بنیان عمران با ارائه بهترین قیمت‌ها، کیفیت برتر، و خدمات پس از فروش عالی، انتخابی ایده‌آل برای تمامی نیازهای تابلو برق شماست. با ما، اطمینان داشته باشید که سرمایه‌گذاری شما در امنیت و کارایی تاسیسات الکتریکی‌تان به بهترین شکل ممکن صورت می‌گیرد. همین حالا به وبسایت ما مراجعه کنید و با خیال راحت خرید کنید.Comment Section

نظر دهی
سفارش و ساخت تابلو برق

راهنمای جامع سفارش و ساخت تابلو برق
تابلو برق به عنوان قلب تپنده هر سیستم الکتریکی، نقش حیاتی در توزیع انرژی و حفاظت از تجهیزات دارد. سفارش و ساخت تابلو برق متناسب با نیازهای خاص پروژه‌ها، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این مقاله، به بررسی مراحل کلیدی سفارش و ساخت تابلو برق می‌پردازیم.
تعیین نیازهای پروژه
قبل از هر چیز، لازم است تا با دقت نیازهای پروژه خود را شناسایی کنید. این شامل موارد زیر است:
ظرفیت الکتریکی: تعیین توان و جریان مورد نیاز برای تابلو.
نوع کاربرد: تشخیص اینکه تابلو در محیط داخلی یا خارجی قرار می‌گیرد.
استانداردهای مورد نیاز: اطمینان از اینکه تابلو برق مطابق با استانداردهای ملی و بین‌المللی است.
طراحی و مهندسی
پس از تعیین نیازهای پروژه، مرحله طراحی و مهندسی آغاز می‌شود. در این مرحله، مهندسان برق طرح‌های فنی را تهیه می‌کنند که شامل:
نقشه‌های فنی: تهیه نقشه‌های دقیق برای ساخت.
انتخاب مواد: انتخاب جنس بدنه و تجهیزات جانبی متناسب با بودجه و کاربرد.
محاسبات الکتریکی: اطمینان از اینکه تابلو قادر به تحمل بارهای الکتریکی است.
ساخت و تولید
با تکمیل طراحی، فرآیند ساخت تابلو برق آغاز می‌شود. این مرحله شامل:
برش و فرم‌دهی: برش و شکل‌دهی بدنه تابلو بر اساس نقشه‌های فنی.
مونتاژ: نصب و مونتاژ تجهیزات الکتریکی و جانبی.
تست و بازرسی: انجام تست‌های الکتریکی و کیفیت برای اطمینان از عملکرد صحیح.
نصب و راه‌اندازی
پس از تولید، تابلو برق باید به درستی نصب و راه‌اندازی شود. این شامل:
نصب مکانیکی: اطمینان از اینکه تابلو به درستی در محل مورد نظر نصب شده است.
اتصالات الکتریکی: انجام اتصالات الکتریکی توسط متخصصین.
تست نهایی: انجام تست‌های نهایی برای تایید عملکرد تابلو در محیط واقعی.
بنابراین سفارش و ساخت تابلو برق مراحل متعددی دارد که هر کدام از آن‌ها نقش مهمی در کیفیت و عملکرد نهایی تابلو دارند. توجه به جزئیات در هر مرحله، از طراحی تا نصب، می‌تواند تضمین‌کننده سیستمی ایمن و کارآمد باشد. انتخاب یک تولیدکننده معتبر و با تجربه، می‌تواند به شما در رسیدن به بهترین نتیجه کمک کند.

سفارش و ساخت تابلو برق: انتخابی هوشمندانه با شرکت امید بنیان عمران
در دنیای پیشرفته امروزی، تابلو برق نقش محوری در تضمین کارکرد مطمئن و ایمن سیستم‌های الکتریکی دارد. شرکت امید بنیان عمران با تکیه بر دانش فنی و تجربه‌ای چندین ساله، به شما کمک می‌کند تا تابلو برقی ایده‌آل و متناسب با نیازهای خاص خود سفارش دهید. ما در هر مرحله از سفارش تا ساخت، با دقت و تعهد کامل، کنار شما هستیم.

چرا سفارش تابلو برق از شرکت امید بنیان عمران؟
مشاوره تخصصی: کارشناسان ما پیش از هر چیز به درک دقیق نیازهای شما می‌پردازند.
طراحی اختصاصی: طراحی‌های ما بر اساس آخرین استانداردهای فنی و ایمنی است.
مواد اولیه با کیفیت: استفاده از بهترین مواد اولیه برای تضمین عملکرد و دوام.
پشتیبانی و خدمات پس از فروش: خدمات پس از فروش ما تضمینی برای اطمینان و رضایت شماست.

فرآیند سفارش و ساخت در شرکت امید بنیان عمران
مشاوره اولیه: تیم ما با شما تماس گرفته و نیازهای شما را بررسی می‌کند.
طراحی و تایید: طرح‌های اولیه تهیه و پس از تایید شما، به مرحله تولید می‌روند.
ساخت و تست: تابلوها با دقت ساخته شده و تست‌های کیفیت را پشت سر می‌گذارند.
تحویل و نصب: تابلوهای آماده تحویل داده شده و در صورت نیاز، توسط تیم ما نصب می‌شوند.

تضمین بهترین قیمت و کیفیت
شرکت امید بنیان عمران به شما اطمینان می‌دهد که بهترین قیمت و بالاترین کیفیت را دریافت خواهید کرد. ما مفتخریم که با ارائه خدماتی بی‌نظیر، تجربه‌ای مطمئن و رضایت‌بخش را برای شما به ارمغان آوریم.

جمع‌بندی
اگر به دنبال سفارش و ساخت تابلو برق هستید، شرکت امید بنیان عمران با ارائه خدماتی متمایز و قیمت‌هایی رقابتی، انتخابی ایده‌آل برای شماست. با ما تماس بگیرید و اولین قدم را برای تضمین ایمنی و کارایی تاسیسات الکتریکی خود بردارید.

 

قیمت تابلو برق

قیمت تابلو برق: عوامل موثر و نکات خرید
در دنیای امروز که صنعت برق و الکترونیک نقش پررنگی در زندگی روزمره ما دارد، تابلوهای برق به عنوان یکی از اجزای اصلی در سیستم‌های توزیع انرژی، اهمیت فراوانی یافته‌اند. قیمت تابلو برق می‌تواند بر اساس عوامل مختلفی متغیر باشد. در این مقاله، به بررسی عوامل تاثیرگذار بر قیمت تابلو برق و نکاتی که هنگام خرید باید به آن توجه کنید، می‌پردازیم.
عوامل موثر بر قیمت تابلو برق
جنس بدنه: تابلوهای برق با بدنه‌های فلزی، پلاستیکی یا کامپوزیتی موجود هستند. جنس بدنه تاثیر مستقیمی بر دوام و قیمت تابلو دارد.
ابعاد و اندازه: بزرگ‌تر بودن تابلو به معنای نیاز به مواد بیشتر و در نتیجه قیمت بالاتر است.
تجهیزات جانبی: وجود تجهیزات اضافی مانند کنتاکتورها، رله‌ها و فیوزها می‌تواند بر قیمت نهایی تاثیر بگذارد.
استانداردهای ایمنی: تابلوهایی که استانداردهای بین‌المللی ایمنی را رعایت می‌کنند، معمولاً گران‌تر هستند.
ظرفیت و توان: تابلوهای با ظرفیت بالا برای مصارف صنعتی، قیمت بیشتری دارند.
نکات خرید تابلو برق
تعیین نیازها: قبل از خرید، لازم است دقیقاً مشخص کنید که تابلو برای چه کاربردی نیاز دارید.
بررسی استانداردها: اطمینان حاصل کنید که تابلو مطابق با آخرین استانداردهای ایمنی و کیفیت است.
مقایسه قیمت‌ها: قیمت‌ها را در بازار بررسی کنید و از فروشندگان مختلف استعلام بگیرید.
گارانتی و خدمات پس از فروش: از فروشنده در مورد شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش سوال کنید.
بنابراین قیمت تابلو برق می‌تواند بر اساس عوامل متعددی متفاوت باشد. توجه به جنس بدنه، ابعاد، تجهیزات جانبی، استانداردهای ایمنی و ظرفیت تابلو، می‌تواند به شما در انتخاب درست و اقتصادی کمک کند. همچنین، مقایسه دقیق قیمت‌ها و بررسی شرایط گارانتی، می‌تواند از خریدهای نامناسب جلوگیری کند.

قیمت تابلو برق در شرکت امید بنیان عمران: تضمین کیفیت و بهترین ارزش خرید
آیا به دنبال تابلو برقی با کیفیت و قیمت مناسب هستید؟
شرکت امید بنیان عمران با ارائه محصولاتی درجه یک و قیمت‌هایی رقابتی، تعهد خود را به ارائه بهترین ارزش خرید به مشتریان محترم اثبات کرده است. در ادامه، به شما نشان می‌دهیم که چگونه ما می‌توانیم بهترین قیمت‌ها را برای تابلوهای برق با کیفیت بالا ارائه دهیم.
تعهد به کیفیت و قیمت منصفانه
در شرکت امید بنیان عمران، ما معتقدیم که کیفیت و قیمت باید دست در دست هم دهند. ما با استفاده از مواد اولیه با کیفیت و فناوری‌های پیشرفته، تابلوهای برقی را تولید می‌کنیم که نه تنها از لحاظ فنی برتر هستند، بلکه از لحاظ قیمت نیز برای مشتریان ما مناسب‌ترین هستند.
چرا قیمت‌های ما رقابتی است؟
تولید بهینه: با بهره‌گیری از روش‌های تولید بهینه، ما توانسته‌ایم هزینه‌ها را کاهش دهیم.
خرید عمده مواد اولیه: خرید مواد اولیه با کیفیت به صورت عمده به ما امکان می‌دهد تا قیمت‌های پایین‌تری را به مشتریان عرضه کنیم.
کاهش هزینه‌های جانبی: با کاهش هزینه‌های غیر ضروری، ما می‌توانیم قیمت‌های بهتری را ارائه دهیم.
تجربه خریدی مطمئن و راحت
وبسایت شرکت امید بنیان عمران به شما امکان می‌دهد تا با چند کلیک ساده، تابلو برق مورد نظر خود را انتخاب کنید و خریداری نمایید. ما به شما تضمین می‌دهیم که تجربه‌ای راحت و بی‌دغدغه خواهید داشت.

جمع‌بندی
شرکت امید بنیان عمران با ارائه تابلوهای برق با کیفیت بالا و قیمت‌های رقابتی، تعهد خود را به ارزشمندی و رضایت مشتریان نشان می‌دهد. با خرید از ما، شما نه تنها بهترین محصولات را دریافت می‌کنید، بلکه از خدمات پس از فروش ما نیز بهره‌مند خواهید شد. همین حالا به وبسایت ما مراجعه کنید و با اطمینان خرید کنید.

تابلو برق اضطراری

تابلو برق اضطراری: بیمه‌ای برای ادامه‌ی فعالیت در شرایط بحرانی
تابلو برق اضطراری، به عنوان یکی از مهم‌ترین اجزای سیستم‌های ایمنی در صنایع و ساختمان‌ها، نقش حیاتی در تأمین انرژی در زمان قطعی برق دارد. این تابلوها با فراهم آوردن منبع تغذیه‌ی پشتیبان در شرایط اضطراری، از توقف فعالیت‌های حیاتی و خسارات احتمالی جلوگیری می‌کنند.

چرا تابلو برق اضطراری ضروری است؟
پیشگیری از وقفه‌های ناگهانی: در صورت بروز قطعی برق، تابلو برق اضطراری به سرعت فعال شده و تأمین انرژی را برقرار می‌کند.
حفظ ایمنی: این تابلوها اطمینان می‌دهند که سیستم‌های ایمنی مانند روشنایی خروج اضطراری و آلارم‌ها همواره فعال باشند.
محافظت از تجهیزات حساس: تابلوهای اضطراری با تنظیم جریان و ولتاژ، از آسیب دیدن تجهیزات الکترونیکی حساس در زمان قطعی برق جلوگیری می‌کنند.

اجزای کلیدی تابلو برق اضطراری
منبع تغذیه‌ی بدون وقفه (UPS) : دستگاهی که انرژی الکتریکی را ذخیره کرده و در زمان نیاز تحویل می‌دهد.
ژنراتورهای اضطراری: تجهیزاتی که با استفاده از سوخت‌های فسیلی یا منابع دیگر، قادر به تولید برق هستند.
سیستم‌های کنترل و مانیتورینگ: بخش‌هایی که وضعیت تابلو و منابع تغذیه‌ی اضطراری را نظارت و کنترل می‌کنند.

بهینه‌سازی و نگهداری تابلو برق اضطراری
برای اطمینان از آمادگی تابلو برق اضطراری در هر زمان، انجام تست‌های دوره‌ای و سرویس‌های منظم ضروری است. همچنین، باید از به‌روزرسانی سیستم‌های کنترلی و تعمیرات احتمالی اطمینان حاصل کرد تا در شرایط بحرانی کارایی لازم را داشته باشند.
تابلو برق اضطراری: انتخابی حیاتی برای ایمنی و کارایی
در دنیای پرتلاطم امروز، آمادگی برای مواقع اضطراری بیش از پیش اهمیت یافته است. شرکت امید بنیان عمران با درک این نیاز ضروری، به تولید تابلو برق اضطراری باکیفیت و پیشرفته می‌پردازد که نه تنها استانداردهای صنعتی را برآورده می‌کند، بلکه از نظر کیفیت و دوام، استانداردها را نیز تعریف مجدد می‌کند.
چرا تابلو برق اضطراری شرکت امید بنیان عمران؟
کیفیت بی‌نظیر: محصولات ما با استفاده از بهترین مواد اولیه و تکنولوژی‌های نوین تولید می‌شوند.
طراحی متناسب با نیاز: هر تابلو برق اضطراری با در نظر گرفتن نیازهای خاص مشتریان طراحی می‌شود.
پشتیبانی فنی: تیم متخصص ما همواره آماده ارائه خدمات پس از فروش و پشتیبانی فنی است.
تجربه‌ای مطمئن و مقرون به صرفه
با انتخاب تابلو برق اضطراری از شرکت امید بنیان عمران، شما نه تنها به بهترین کیفیت دست می‌یابید، بلکه از یک تجربه خرید مطمئن و مقرون به صرفه نیز بهره‌مند می‌شوید. ما به شما اطمینان می‌دهیم که هر خرید، سرمایه‌گذاری در آینده‌ای ایمن‌تر و روشن‌تر است.
تماس با ما
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تابلو برق اضطراری و سایر محصولات، به وبسایت ما مراجعه کنید یا با کارشناسان فروش ما تماس بگیرید. شرکت امید بنیان عمران در کنار شماست تا بهترین راهکارها را برای نیازهای اضطراری شما ارائه دهد.