سرج ارستر و ارتینگ

سرج ارستر یا برقگیر قطعه ای الکتریکی است که جهت حفاظت تجهیزات و داده ها در برابر نوسانات ناگهانی ولتاژ و جریان های اضافی ناشی از برخورد صاعقه به عنوان حفاظت ثانویه برق ها به کار برده می شود.

این محصولات بر اساس تحمل میزان جریان عبوری در تایپ ها و کلاس های متفاوتی طبقه بندی می شوند، که با توجه به میزان ریسک  ساختمان از نظر برخورد صاعقه و با در نظر گرفتن وجود یا عدم وجود نصب صاعقه گیر در سازه، تایپ مناسب آن در تابلوهای اصلی و فرعی به کار گرفته می شود.

سرج ارسترها به صورت موازی با مدار تابلوی برق بسته می شوند و با هدایت اضافه ولتاژ و جریان هنگام برخورد صاعقه به سیستم اریتنگ از تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی حفاظت می نمایند.

هدف از سیستم ارتینگ این است که اگر هر یک از سیم های فاز و یا سیم نول به بدنه دستگاه اتصال پیدا کند و مدار الکتریکی مورد نظر دچار نشتی جریان شود، همین نشتی جریان توسط سیم ارت به زمین منتقل و از برق گرفتگی جلوگیری می شود.

سرج ارستر کلاس B  تایپ 1

ادامه مطلب

سرج ارستر کلاس B+C تایپ 2+1

ادامه مطلب

سرج ارستر کلاس C تایپ 2

ادامه مطلب

سرج ارستر کلاس C+D تایپ 3+2

ادامه مطلب

سرج ارستر کلاس D تایپ 3

ادامه مطلب

سرج ارستر دوربین مداربسته

ادامه مطلب

سرج ارستر خورشیدی

ادامه مطلب

سرج ارستر مخابراتی

ادامه مطلب

اسپارک گپ

ادامه مطلب

شمارنده صاعقه گیر

ادامه مطلب

ارت بار

ادامه مطلب

هادی نزولی و راد

ادامه مطلب

صاعقه گیر پسیو

ادامه مطلب

صاعقه گیر اکتیو

ادامه مطلب

جوش کدولد

ادامه مطلب